Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi 

Noo Phước Thịnh

Điệu: Ballad

Tone [Em ]

Chạm Cnhẹ vào đôi mắt

Chạm BMnhẹ vào bờ vai

Chạm AMnhẹ vào đôi môi D

Ngày mai xa anh Grồi

 

Chạm Cnhẹ vào trí nhớ

Chạm BMnhẹ vào cơn mơ

Mình AMđã chạm khẽ vào Dnhau những ngày Gngây thơ

 

Anh yêu cô Cgái nhỏ bé

Tin vào những BMlời bài hát

Tin AMrằng nếu khóc trong Dmưa sẽ bớt Gđau hơn

Anh yêu côCgái năm ấy

Tin vào những BMđiều viển vông

Rằng AMtay và tay sẽ Dnắm lấy nhau tận Gcuối cuộc đời

Thời gian Cxoá đi những ngâyDthơ những điều vội BMvàng như trong giấc EM

Để lại Cnhững cơn đau vuDvơ chẳng còn bất Gngờ

Một mai Csớm kia em có Dthấy giữa lồng ngựcBMmình đau khi nhớ EManh

Thì đừng vội Ckhóc hãy xiết tay Danh nơi e bình EMyên

 

Đừng hôn Cnếu môi em chưa Dquên dư vị ngọt BMngào hai ta đã EMtrao

Đừng ôm Cnếu em thấy anh Dta chẳng thể vỗ Gvề

Đừng tin Cnếu chia tay anh Dta nói rằng mình BMkhông xứng đáng vớiEMem

Và đừng vội Ckhóc anh vẫn ởDđây cho em bìnhEMyên

ChạmCkhẽ tim anh một Dchút thôi mai EMxa rồi

 

 

 

 

 

Leave a comment