GUITAR FINGER STYLE

GUITAR FINGER STYLE

I. Phần căn bản

 1. Tư thế ngồi đàn – cách đánh – giới thiệu về 6 dây đàn.
 2. Nhạc lý tổng quát.
 3. Kỹ thuật luyện ngón – các thế bấm trên đàn Guitar.
 4. Các kỹ thuật Nail Attack , Harmonic , Tapping …
 5. Thực hành các bài tập Finger Style – Tác phẩm đơn giản.

II. Phần nâng cao ( Phương pháp FINGER STYLE đệm hát – độc tấu )

 1. Phương pháp đệm hát – độc tấu theo phong cách Finger Style.
 2. Biểu diễn các tác phẩm Finger Style soạn cho các ca khúc Việt Nam.
 3. Các tác phẩm nổi tiếng Finger Style của Kotaro Ohio, Sungha Jung, Paddy Sun…

Kết quả

 • Làm quen và từng bước hoàn thiện kỹ thuật Finger Style trên đàn Guitar .
 • Nắm vững lý thuyết – Tiết Tấu – Thẩm Âm .
 • Tự đàn hát và độc tấu cho chính mình theo thể loại Guitar Finger Style, sau đó là biểu diễn cùng bạn bè.
 • Độc tấu với mực độ chuyên nghiệp, Học Viên có thể tự soạn Guitar Finger Style cho các ca khúc trong và ngoài Nước.

Thời gian học

 • Thời gian mỗi khóa học : 5 tháng
 • Số buổi học mỗi tuần : 3 buổi/tuần
 • Thời gian mỗi buổi học : 60 phút