GUITAR SEMI

GUITAR SEMI

I. Phần căn bản

 1. Tư thế ngồi đàn – cách đánh – giới thiệu về 6 dây đàn.
 2. Nhạc lý tổng quát.
 3. Kỹ thuật luyện ngón – các thế bấm trên đàn Guitar.
 4. Các kỹ thuật Guitar Semi
 5. Thực hành các bài tập Guitar Semi – Tác phẩm đơn giản.

II. Phần nâng cao ( Phương pháp GUITAR SEMI đệm hát – độc tấu )

 1. Phương pháp  độc tấu theo phong cách Guitar Semi.
 2. Biểu diễn các tác phẩm Guitar Semi soạn cho các ca khúc Việt Nam.
 3. Các tác phẩm nổi tiếng  của Guitar Semi

Kết quả

 • Làm quen và từng bước hoàn thiện kỹ thuật Guitar Semi trên đàn Guitar .
 • Nắm vững lý thuyết – Tiết Tấu – Thẩm Âm .
 • Tự  độc tấu cho chính mình theo thể loại Guitar Semi, sau đó là biểu diễn cùng bạn bè.
 • Độc tấu với mứ c độ chuyên nghiệp, Học Viên có thể tự soạn Guitar Semi cho các ca khúc trong và ngoài Nước.

Thời gian học

 • Thời gian mỗi khóa học : 5 tháng
 • Số buổi học mỗi tuần : 3 buổi/tuần
 • Thời gian mỗi buổi học : 60 phút