Nhận sửa chữa

NHÀ LÀM ĐÀN GUITAR GỖ

  • Chuyên sửa chữa đàn Guitar – Mandoline- Ukulele- Violon.

  • Sửa chữa các vấn đề về bể, gãy, nứt và sơn và trang trí lại đàn.

  • Thêm ti chỉnh đàn cho Guitar, thay phụ kiện

  • Lắp ráp Equalizer các loại …

  • Sửa chữa theo yêu cầu khách hàng…