PIANO

PIANO

I.Phần căn bản

 1. Tư thế ngồi – các để ngón –  giới thiệu về đàn PIANO.
 2. Nhạc lý tổng quát & thành lập cấu tạo hợp âm – thế bấm.
 3. Thực hành các tiểu phẩm từ đơn giản đến nâng cao.
 4. Thực hành các bài luyện ngón.
 5. Hướng dẫn Học Viên độc tấu trên đàn Piano thể loại Nhạc Trẻ, Trữ Tình, Nhạc Cách Mạng, Nhạc Tiền Chiến, Nhạc Nước Ngoài

II.Phần nâng cao ( Phương pháp đệm hát trên đàn PIANO )

 1. Lý thuyết về Hòa Âm căn bản.
 2. Đệm hát với bất kỳ ca khúc theo từng thể loại: Fox, March, Bebop, Valse, Boston, Tango, Ballade, Blues, Slowsurf, Slow, Slowrock…
 3. Phương pháp đẹm đàn dựa theo giọng hát ( Tự tin giữa đám đông ).
 4. Hướng đẫn Cảm Âm – Kỹ Thuật chuyển tông các ca khúc.
 5. Kỹ thuật Intro đầu bản nhạc – Giăng Tấu – Cách kết bài.

Kết quả

 • Học Viên làm quen và từng bước hoàn thiện kỹ thuật trên đàn PIANO.
 • Tự hát và đàn được cho chính mình, sau đó là đệm hát cho bạn bè.
 • Học Viên tự soạn đệm những ca khúc trong và ngoài Nước.
 • Học Viên có khả năng độc tấu PIANO theo từng thể loại:  Fox, March, Bebop, Valse, Boston, Tango, Ballade, Blues, Slowsurf, Slow, Slowrock, ChaChaCha, Disco …vv , tham gia Ban Nhạc.

Thời gian học

 • Thời gian mỗi khóa học : 3 tháng
 • Sốbuổi học mỗi tuần : 3 buổi/tuần
 • Thời gian mỗi buổi học : 60 phút