• Guitar GD/C6

  0 out of 5

  Mặt trước:SOLID AAA SPRUCE
  Mặt sau:INDIAN ROSEWOOD
  Mặt hông:INDIAN ROSEWOOD
  Cần đàn:XOAN
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

  4,000,000  3,600,000