View: 12 24 ALL
 • CHDZ9-NMC
  1,200,000 VNĐ 899,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CHDZ9-NMC
  1,200,000 VNĐ 899,000 VNĐ

   

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: KHÔNG
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau:ROSEWOOD
  Mặt hông:ROSEWOOD
  Cần đàn:ROSEWOOD
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CHDA3-NB
  1,300,000 VNĐ 1,170,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CHDA3-NB
  1,300,000 VNĐ 1,170,000 VNĐ

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau:ROSEWOOD
  Mặt hông:ROSEWOOD
  Cần đàn:ROSEWOOD
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CHDB0-NB
  2,000,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CHDB0-NB
  2,000,000 VNĐ

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau:ROSEWOOD
  Mặt hông:ROSEWOOD
  Cần đàn:MAPLE
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CDIB5-NM
  2,500,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CDIB5-NM
  2,500,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau: ĐIỆP
  Mặt hông: ĐIỆP
  Cần đàn:ROSEWOOD
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CSAB8-NM
  2,800,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CSAB8-NM
  2,800,000 VNĐ

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau:ROSEWOOD
  Mặt hông:ROSEWOOD
  Cần đàn:MAPLE
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CSAC2-NB
  3,200,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CSAC2-NB
  3,200,000 VNĐ

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 80-83mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau:MAHOGANY
  Mặt hông:MAHOGANY
  Cần đàn:XOAN
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CSAC5-NBEQ
  3,500,000 VNĐ

  EQUALIZER  BBAND-SYS500

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID SPRUCE
  Mặt sau:MAHOGANY
  Mặt hông:MAHOGANY
  Cần đàn:ROSEWOOD
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD

 • CCAD5-NB
  4,500,000 VNĐ
  Thêm vào giỏ
  CCAD5-NB
  4,500,000 VNĐ

  Concert Size

  Chiều dài thùng đàn: 490mm (19 5/16″)
  Chiều dài tổng thể: 995mm (39 3/16″)
  Chiều rộng thùng đàn: 370mm (14 9/16″)
  Độ sâu thân đàn: 94 – 100mm (3 11/16″-3 15/16″)
  Độ rộng lược đàn: 52 – 62mm (2 1/16″ – 2 7/16″)
  Độ dài dây: 650mm (25 9/16″)

  TRUSS ROD: CÓ
  Mặt trước:SOLID AAA SPRUCE
  Mặt sau:INDIAN ROSEWOOD
  Mặt hông:INDIAN ROSEWOOD
  Cần đàn:XOAN
  Độ cong mặt tút: bằng phẳng
  Ngựa đàn: ROSEWOOD