THÁNH CA

THÁNH CA

I.Phân căn bản

 1. Nhạc lý tổng quát & Thành lập cấu tạo hợp âm –  cấu thế bấm.
 2. Thực hành các tiểu phẩm từ cơ bản đến năng cao.
 3. THực hành các bài luyện ngón.

II.PHần năng cao ( Phương pháp đọc tấu – đệm hát THÁNH CA )

A.Phương pháp độc tấu các bài THÁNH CA theo từng thể loại: Fox, March, Bebop, Valse, Boston, Tango, Ballade, Blues, Slowsurf, Slow, Slowrock.

B.Phương pháp đẹm đàn cho các Ca viên – Cộng đoàn hát

 1. Lý thuyết về Hòa âm căn bản về THÁNH CA.
 2. Đệm hát với bất kỳ ca khúc THÁNH CA theo từng thể loại: Fox, March, Bebop, Valse, Boston, Tango, Ballade, Blues, Slowsurf, Slow, Slowrock.
 3. Hướng dẫn đệm bộ lễ SẨPHIM.
 4. Phương phám đệm đàn dựa theo giọng hát (  Tự tin giữa Ca viên –  Cộng Đoàn ).
 5. Hướng dẫn Cảm âm – Kỹ thuật chuyyển tông các bài THÁNH CA.
 6. Kỹ thuật Intro đầu bản nhạc THÁNH CA – giăng tấu – cách kết bài.

Kết quả

 • Học Viên làm quen và từng bước hoàn thiện kỹ thuật Đệm THÁNH CA.
 • Tự hát và đàn được cho chính mình, sau đó là đệm đàn cho Ca viên.
 • HỌc viên có khả năng đọc tấu PIANO theo từng thể loại:Fox, March, Bebop, Valse, Boston, Tango, Ballade, Blues, Slowsurf, Slow, Slowrock, ChaChaCha, Disco , Rumba… tham gia ban Nhạc.
 • Học viên Tự soạn phần đệm các bài THÁNH CA

Thời gian học

 • Thời gian mỗi khóa học: 4 tháng
 • Số buổi học mỗi tuần: 3 buổi/tuần
 • Thời gian mỗi buổi học: 60 phút